Reprezentatívne

KANCELÁRSKE PRIESTORY ČASŤ C

Interiér celkom 256,70 m2
Úžitková plocha celkom 256,70 m2
Stav VOĽNÝ
217 Kancelária 61,80 m2
218 Kancelária 28,50 m2
220 Chodba 40,20 m2
221 Chodba 6,60 m2
222 Toaleta 3,70 m2
223 Kancelária 60,50 m2
224 Chodba 12,30 m2
225 Toaleta 2,70 m2
226 Kancelária 40,40 m2
Cena 20 €/m2