Reprezentatívne

KANCELÁRSKE PRIESTORY ČASŤ B

Interiér celkom 232,30 m2
Úžitková plocha celkom 232,30 m2
Stav VOĽNÝ
211 Chodba 51,00 m2
212a Toaleta 2,80 m2
212b Toaleta 6,00 m2
212c Technická miestnosť 8,30 m2
213b Toaleta 4,30 m2
213a Toaleta 2,70 m2
214 Kancelária 86,90 m2
214 Kancelária 42,70 m2
216 Kuchynka 27,60 m2
Cena 20 €/m2